Vilket är världens största land?

Världens största länder

Det är inte helt okomplicerat att svara på vilket som är världens största land. Spontant tänker vi nog att det rör ett lands yta, men det kan också handla om andra faktorer så som ekonomi, makt och befolkning.

Här är exempelvis världens största länder sett till befolkning:

 1. Kina
 2. Indien
 3. USA
 4. Indonesien
 5. Pakistan
 6. Brasilien
 7. Nigeria
 8. Bangladesh
 9. Ryssland
 10. Mexiko

Länder expanderar sin yta och tappar mark, vilket gör att kartor är en färskvara som snabbt blir inaktuella. Olika länder har dessutom olika idéer om vilken mark som tillhör vilket land. Många länder ligger i konflikt över landyta och kringliggande länder kan också erkänna ett lands rätt till mark, eller tvärtom.

Ryssland är exempel på ett sådant land. Vissa territorium är enligt dem rysk mark, medan andra länder runt omkring inte erkänner dessa platser som ryska. Det kan vara platser där konflikter pågått länge. Men många länder har haft liknande konflikter om vi ser långt tillbaka i tiden. Även Sverige har historiskt krigat mot Norge, Finland och Danmark och expanderat och sedan tappat mark.

Världens största land till ytan

Världens största land till ytan

Så vilket land är störst till ytan? Jo, Ryssland är faktiskt det största landet i världen sett till yta. Så hur stort är Ryssland? Det ligger både i Europa och Asien och de flesta brukar räkna att gränsen mellan världsdelarna går vid Uralbergen. Vår största kontinent är också Eurasien, alltså Europa och Asien. En stor bergskedja som löper genom Ryssland. Landet är så stort att det har elva olika tidszoner.

Några tidszoner Ryssland

 • +1 Kaliningrad
 • +2 Moskva
 • +3 Samara
 • +6 Novosibirsk
 • +7 Irkutsk
 • +8 Yakutsk

I de flesta sammanhang brukar man dock säga att Ryssland hör till Europa. Det beror på att de flesta människorna bor på den sidan Uralbergen. Moskva och St Petersburg ligger på den europeiska sidan och är de två mest befolkade städerna i Ryssland. Den europeiska sidan täcker dock enbart runt en fjärdedel av Rysslands yta, och den asiatiska delen av

Ryssland är alltså enormt mycket större till ytan. Den absolut största delen är Sibirien, och där går det knappt att bo. Det finns mindre byar och även ett par städer men klimatet är hårt. Det är kallt, bergigt och vägarna kan vara svårframkomliga.

Världens största länder

 1. Ryssland
 2. Kanada
 3. USA
 4. Kina
 5. Brasilien
 6. Australien
 7. Indien
 8. Argentina
 9. Kazakstan
 10. Algeriet

Ryssland yta / Ryssland area

Ryssland yta / Ryssland area

Det överlägset största landet i världen är faktiskt Ryssland, och nära två gånger så stort som världens näst största land, Kanada. Rysslands yta är 17 miljoner kmmedan Kanadas är ca 9 miljoner km2.

Största länderna i världen

Usa yta

Trea på listan kommer USA. En anledning till att USA är så högt på listan är bland annat för att många öar räknas med på listan, för att inte glömma den enorma delstaten Alaska.

Andra stora länder

Fyra på listan är Kina och femma på listan är Brasilien. Kina använder sig faktiskt enbart av en tidszon för hela landet. Detta gör att solens nedgång och uppgång sker vid något ovanliga tider i vissa delar av Kina. I den västligaste delen står solen i söder redan vid klockan 15:00. Sett till ytan borde landet egentligen ha minst fyra tidszoner.

Algeriet är det tionde största landet i världen, men det är Afrikas största. Orsaken till det är främst att den enorma öknen Sahara tillhör landet. Det är därför svårt att bo i stora delar av landet och de flesta bor istället vid den norra kusten.

Vilket är det största landet i Sydamerika?

Vilket är det största landet i Sydamerika?

Brasilien är det största landet i Sydamerika och även det femte största i världen. Landet upptar nästan hälften av Sydamerikas totala yta och har ungefär hälften av alla invånare också. Brasilien är alltså enormt och har haft en del problem med framkomlighet.

Deras järnvägar är gamla och bilvägarna behöver byggas ut på många ställen. Dessutom är de så många att de behöver utöka flygningarna över landet rejält. Det finns dock planer på att inom en snar framtid bygga ut och laga järnvägsspåren ordentligt så att man lättare kan ta sig runt i det stora landet.

Det näst största landet i Sydamerika är Argentina, och det är också världens åttonde största land. I Brasilien talar man portugisiska, vilket gör Argentina till det största spansktalande landet i världen om man ser till ytan. Mexiko har till exempel en mycket större befolkning och över dubbelt så mycket människor.

Hur stort är Sverige till ytan?

Sverige är ungefär 500 000 km2, det är större än både Norge, Danmark och Finland. Men om vi jämför oss med USA så är vi väldigt små. USA är ungefär 22 gånger större till ytan. Vi tillhör alltså inte ett av världens största länder till ytan. Men detta kanske inte spelar så stor roll, vi har en god ekonomi och bor inte för tätt heller. De största delarna av vårt land är dessutom beboeligt.

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla